i vs you dota experts forum
 • kasket ne demek
 • jeotermal enerji ne demek
 • nanik ne demek
 • saraç ne demek
 • dünya ne demek
 • filtre ne demek
 • magri ne demek
 • marka ne demek
 • sahaf ne demek
 • reflektör ne demek
 • izzet ne demek
 • celal ne demek
 • tabu ne demek
 • ekolojist ne demek
 • tandans ne demek
 • aborjin ne demek
 • volfram ne demek
 • göl ne demek
 • abeslang ne demek
 • rögar ne demek
 • ekopraksi ne demek
 • uyarılış ne demek
 • lipozom ne demek
 • yeniden ne demek
 • gerelti ne demek
 • lenfosit ne demek
 • uhuvvet ne demek
 • jakar ne demek
 • zemzem ne demek
 • asamble ne demek
 • mahrama ne demek
 • madde ne demek
 • zamkinos ne demek
 • bencil ne demek
 • libre ne demek
 • jüpiter ne demek
 • büyük ne demek
 • savak ne demek
 • fora ne demek
 • şişe ağaç ne demek
 • eciş bücüş ne demek
 • parantez ne demek
 • individüalizm ne demek
 • ivecen ne demek
 • fazilet ne demek
 • gerekli ne demek
 • yastama ne demek
 • cinsel ne demek
 • rodeo ne demek
 • tamlama ne demek
 • kahin ne demek
 • frank ne demek
 • osteoporoz ne demek
 • muadil ne demek
 • nacak ne demek
 • zimmet ne demek
 • tabii ne demek
 • paleografi ne demek
 • galeta ne demek
 • fotometre ne demek
 • kar ne demek
 • nakliyatçı ne demek
 • lebbeyk ne demek
 • alerji ne demek
 • cascavlak ne demek
 • linet ne demek
 • manda ne demek
 • volan ne demek
 • afili ne demek
 • nakzen ne demek
 • nakit ne demek
 • kariyer ne demek
 • latife ne demek
 • halife ne demek
 • ehem ne demek
 • usulen ne demek
 • hacir ne demek
 • iman ne demek
 • haploloji ne demek
 • cübbeli ne demek
 • resepsiyon ne demek
 • kalemkar ne demek
 • acul ne demek
 • istical ne demek
 • parter ne demek
 • himmet ne demek
 • odak ne demek
 • Kelimemiz
  örf
  örf Ne Demek?

  Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet.

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Hatta geri kalmış toplumlarda örfler yasaların işlevlerini de üstlenirler.

  S. V. Örnek.

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  örf Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  örf Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi